İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

 

 

ATARA Makine Otomasyon, tüm çalışanlarının sağlığını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli amaç olarak görmektedir. Oluşturduğu ve benimsediği iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile dünyada örnek bir işletme olmayı hedeflemiştir.

“Sıfır Kaza Sıfır Meslek Hastalığı” misyonu ile ATARA Makine Otomasyon;

Ulusal ve uluslararası tüm İş Sağlığı Ve Güvenliği mevzuatlarına uymayı,

Proaktif bakış açısı ile iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmayı,

Her zaman en doğru ve akılcı yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi, taahhüt etmektedir.

ATARA Makine Otomasyon, bu çerçevede hedeflerini belirlerken en büyük desteği değerli çalışanlarından almaktadır.