Çevre Politikamız

 

 

ATARA Makine Otomasyon çevre kalitesinin korunmasını ve iyileştirilmesini genel amaç olarak benimsemiştir.   

Bu amacın başarılması için; 

• Üretim hatlarındaki tüm operasyonlarında ve ürünlerinde çevresel gözden geçirme faaliyetlerini yürütecektir.

• Çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uyacaktır.

• ATARA Makine Otomasyon Çevre Politikası’nı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde yenileyerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayacak ve alınan kararların takipçisi olacaktır